Ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su psichologu analizuoti padarytą KET pažeidimą. Išklausyti 45 minučių trukmės dėstytojo vedamą teorijos kursą. Išklausyti 90 minučių trukmės psichologo vedamą psichologijos kursą. Su vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone. Išlaikyti 25 klausimų žinių patikrinimo testą.